U cilju unapređenja usluge korisnički panel RAPIDHOSTER-a je prebačen na novu adresu: http://dukahosting.com/panel (kliknite na sliku ispod).

(podaci za pristup panelu su ostali isti)